Stablo cera u ataru sela Šetka

Stablo hrasta u ataru sela Šetka, pripada hrastovima vrste lužnjaka. Nalazi se u selu Šetka i osim prirodnog značaja, hrast ima još jedan značaj za meštane ovog kraja – njihovo selo dobilo je ime po navici koju su Turci sprovodili ovde. Turci su na prostor koji se nalazi oko hrasta dovodili svoje konje, napasali ih i šetali, kako kaže predanje, te je to poslužilo kao inspiracija da se selu dodeli naziv Šetka. Pomenuto selo nalazi se u opštini Ražanj.


Procenjena starost stabla na oko 500 godina svakako privlači pažnju. Reč je o veoma starom, ali i usamljenom prestavniku vrste lužnjaka na pomenutom prostoru. Danas su se očuvali još samo predstavnici lugova.

Stablo se pruža u visinu do 14 m i na blago nagnutom terenu rasprostire svoju krošnju do 17.65 m. Njegovo deblo je zdepasno, iz podatka o njegovoj visini vidi se i da je kratko, tamno sive je boje i njegova kora je izbraznana, a uočene su i izbočine vidljive golim okom, takođe. Deblo je imalo mnogo prostora da ide u širinu što je posledica činjenice da se usamljeno razvijalo na prostoru na kome nije bilo drugih pripadnika vrste da ga ometaju u tome. Njegova okolina pretvorena je u obradivo zemljište. Deformiteti koji su zapaženi vode poreklo od sraslih rana nekadašnjih grana koje su posečene. Stablo se od dva stuba koja grade veliku krošnju na osnovu čijeg prostiranja je određen i prostor stavljen pod zaštitu, a on iznosi 2.44 ara. Prečnik debla je 1.75 m, obim 5.50 m, a grane kreću sa visine od 2.50 m od podloge.

Nadmorska visina na kojoj se nalazi hrast je 267 m, a selo Šetka u kome se nalazi udaljeno je 170 km od Beograda, 60 km od Niša i 6 km od Ražnja.

Pravilnik o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara definiše „Stablo hrasta u ataru sela Šetka“ kao značajno prirodno dobro i svrstava ga u treću kategoriju.