Spomenik žrtvama NOR-a i Spomenik poginulim borcima Ozrenskog partizanskog odreda

Stanovništvo Aleksinca aktivno je uzelo učešća u Narodnooslobodilačkoj borbi tokom Drugog svetskog rata. Konačno oslobođenje stiglo je 12. oktobra 1944. godine kada su delovi 223. pešadijske divizije Crvene armije i 24. srpske brigade 45. divizije NOVJ prodrli u grad.


Godine 1951. podignut je spomenik poginulim borcima Ozrenskog partizanskog odreda, na samom mestu njhove pogibije. Autor spomenika je vajar Šakić.

U centralnom gradskom parku 1975. godine, u znak zahvalnosti oslobodiocima, podignut je spomenik revolucije. Njegov autor je arhitekta Pecić. Podignut je u vidu pet metara visokog obeliska postavljenog na betonskom postamentu. Na njemu je zabeležen broj poginulih boraca (945) i žrtava (506) fašizma u aleksinačkom kraju.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar