Spomenik srpskim vojnicima stradalim u ratovima od 1912. do 1918. godine u Požarevcu

Spomenik srpskim vojnicima stradalim u ratovima od 1912. do 1918. godine nalazi se u gradu Požarevcu, na raskrsnici Kosovske, Deligradske i Svetosavske ulice.


GALERIJA

Spomenik srpskim vojnicima stradalim u ratovima od 1912. do 1918. godine u Požarevcu

Podignut je 1923. godine. Građen je od veštačkog kamena a sastoji se od visokog kvadratnog postamenta i skupture vojnika. Na svakoj od četiri strane postamenta ugrađena je crna mermerna ploča sa ispisanih četrdeset imena poginulih vojnika, i stihovima iznad njih. Skulptura predstavlja srpskog vojnika sa šajkačom i opancima oslonjenog na pušku, sa pobedonosnim izrazom lica. Prostor oko spomenika ograđen je stubovima i lancima. Restauracija spomenika izvršena je 2005. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar