Spomenik Revoluciji u Rumi

Ruma, gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Sremskom okrugu, Drugi svetski rat dočekala je kao jedno od sedišta nemačke nacionalne manjine u Vojvodini. Okupatorska vlast formirana je već u aprilu 1941. godine ali se stanovništvo aktivno počelo uključivati u partizanski antifašistički pokret, prvenstveno na Fruškoj gori. Oslobođenje je usledilo 27. oktobra 1944. godine ulaskom u grad jedinica 16. udarne divizije NOVJ i 5. vojvođanske udarne brigade 36. udarne divizije.


GALERIJA

Spomenik Revoluciji u Rumi

Na gradskom trgu u Rumi 1975. godine podignuta je prostorna kompozicija od betona, bronze i aluminijuma, posvećena palim borcima NOR-a. Projekat za spomenik izradili su arhitekte Cveta Davičo i Miša David. Centralni deo spomeničke kompozicije, a ujedno i deo koji je do danas jedini nepromenjen, predstavljaju sedam truba na betonskim postamentima koje simbolišu sedam vojvođanskih narodnooslobodilačkih brigada. Prostor oko spomenika prvobitno je bio zamišljen kao amfiteatar od betona i crvene opeke. Danas je popločan mermernim pločama u jednom nivou i predstavlja gradski trg manifestacionog tipa.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar