Spomenik partizanskom ustanku

Nakon nemačke okupacije Gornjeg Milanovca otpočele su borbe za njegovo oslobođenje zajedničkim akcijama partiznaskog i četničkog pokreta. Krajem septembra 1941. godine ovim akcijama pomoć su pružili Čačanski i Kragujevački partizanski odred kao i delovi Takovskog četničkog odreda. 


GALERIJA

Spomenik partizanskom ustanku

Ipak, po oslobođenju usledio je četnički napad na Gornji Milanovac. Na kraju je Treći bataljon 849. nemačkog pešadijskog puka uspeo da se probije do grada i 15. oktobra ga ponovo zauzme. Ponovno oslobođenje usledilo je nakon dvanaestočasovnih borbi 17. septembra 1944. godine, kada je 17. narodnooslobodilačka udarna divizija oslobodila grad. 

Godine 1959. Milanovčani su u gradskom parku podigli spomenik partizanskom ustanku koji simboliše borbu svih Jugoslovena protiv okupatora. Izrađen je od belog mermera u vidu otvorene knjige sa figuralnim reljefom. Spomenik je delo Ratimira Stojadinovića.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar