Spomenik palim za slobodu 1941 - 1945. u Batajnici

Spomenik palim za slobodu 1941 – 1945. godine nalazi se u centru Batajnice, gradskom naselju na teritoriji beogradske opštine Zemun.


GALERIJA

Spomenik palim za slobodu 1941 - 1945. u Batajnici

Nemačka Osma tenkovska divizija okupirala je Batajnicu u aprilu 1941. godine, da bi u oktobru iste godine već ušla u sastav NDH. Tokom leta 1941. godine počele su se formirati ćelije Komunističke partije Jugoslavije koje su počele da šire Narodnooslobodilačku borbu i pružaju otpor okupatoru. Do konačnog oslobođenja došlo je 23. oktobra 1944. godine, a tokom ratnih godina oko 200 stanovnika Batajnice je stradalo od fašističkog terora.

Godine 1954. u centru Batajnice ispred Doma kulture, borcima za oslobođenje podignut je spomenik. Njegov autor je srpska i jugoslovenska vajarka Ljubinka Savić Grasi. Spomenička celina sastoji se od mermernog postolja na kome su ispisana imena žrtava, i oko tri metra visoke bronzane figure borca sa puškom u desnoj ruci i podignutom rukom.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar