Spomenik palim u oslobodilačkim ratovima 1912-1918. i 1941-1945. godine, Babušnica

Babušnica je gradsko naselje i centar istoimene opštine u Pirotskom okrugu.

Babušnica je takođe centar Lužničkog kraja u kom je oko 2500 stanovnika izgubilo život u balkanskim, Prvom i Drugom svetskom ratu.  Njima u čast podignut je spomenik prema nacrtima vajara D. Bogdanovića. 


GALERIJA

Spomenik palim u oslobodilačkim ratovima 1912-1918. i 1941-1945. godine, Babušnica
Spomenik palim u oslobodilačkim ratovima 1912-1918. i 1941-1945. godine, Babušnica

Spomenička celima sastoji se od dva metra visokog postamenta na kome je postavljena grupna skulptura boraca sa oružjem u raznim pozama. Na postamentu se nalaze ispisane ratne godine i reljef sa scenama borbi.

Velike žrtve doneo je prvenstveno Drugi svetski rat pa je borcima i žrtvama fašizma podignut spomenik-skulptura u parku. Njegov autor je vajar M. Živković.

U selu Modra Stena, na teritoriji opštine Babušnica, takođe je podignut spomenik poginulim borcima i žrtvama fašističkog terora.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar