Spomenik izginulih vojnih obveznika iz Smedereva u ratu 1914 - 1918. godine

Spomenik izginulih vojnih obveznika iz Smedereva u ratu 1914 - 1918. godine se nalazi na Trgu Republike u gradu Smederevu.


GALERIJA

Spomenik izginulih vojnih obveznika iz Smedereva u ratu 1914 - 1918. godine

Podignut je zalaganjem brojnih udruženja, društava, građana Smederava i čitavog sreza, kao i velikodušnim donacijama pojedinaca. Spomenik je izrađen u radionici beogradskog klesara Nikole Lukačeka. Postavljen je 1. decembra 1926. godine na centralni deo gradskog trga ali je u drugoj polovini XX veka premešten na plato kod crkve Svetog Georgija, gde se i danas nalazi. Spomenička kompozicija se sastoji od postolja, postamenta i skulpturalnog dela. Postolje je stepenasto i u obliku je piramide. Na njemu se nalazi postament u vidu obeliska, na čijim su stranama uklesana imena poginulih ratnika sa činom ili zanimanjem (njih 287). I postolje i postament izrađeni su od crnog granita. Skulpturalni deo čine figure mladića u narodnoj nošnji koji podiže pobednički venac iznad glave, prema figuri vojnika u punoj ratnoj opremi. Obe figure livene su u veštačkom kamenu. 

 

Vladimir Lukić

dipl. Istoričar