Spomenik dobrovoljcima palim 1914 - 1918. godine - Martinci

Spomenik dobrovoljcima palim u Prvom svetskom ratu nalazi se u selu Martinci, na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Čini ga postolje od dva stuba, centralni deo spomenika i gornji deo u vidu talasastog krova. Na centralnom delu postavljena je ploča od crnog mermera na kojoj su uklesana imena poginulih stanovnika Martinaca koji su kao dobrovoljci otišli da se bore na Solunskom frontu.


GALERIJA

Spomenik dobrovoljcima palim 1914 - 1918. godine - Martinci

Vladimir Lukić

dipl. istoričar