Spomenik „Cvet slobode“

Spomenik „Cvet slobode“ se nalazi u Slatini, naseljenom meestu grada Kruševca u Rasinskom okrugu.


GALERIJA

Spomenik „Cvet slobode“

Tokom Drugog svetskog rata, 18. februara 1943. godine, došlo je do okršaja nemačkih snaga i Rasinskog partizanskog odreda, nakom čega je usledila odmazda okupatora. Nemci su u kući Žikice Novaković streljali i spalili jedanaest boraca i seljaka. Njima u čast 1973. godine otkriven je spomenik prema rešenju vajara Milivoja Mićića.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar