Spomen-park „Revolucije“ (Leskovac)

Leskovac je gradsko naselje i administrativni centar istoimene opštine kao i Jablaničkog upravnog okruga. Tokom Drugog svetskog rata okupirale su ga neprijateljske snage ali je Narodnooslobodilački pokret i otpor okupatoru bio u stalnom usponu. Godine 1943. formirana je Prva južnomoravska brigada koja je u tom trenutku brojala oko 600 boraca. Grad je oslobođen tokom tzv. Niške operacije – akcije snaga NOVJ, bugarske vojske i sovjetskog vazduhoplovstva protiv Nemaca. U Leskovac je 11. oktobra 1944. godine pobedonosno ušla 47. srpska divizija NOVJ.


GALERIJA

Spomen-park „Revolucije“ (Leskovac)
Spomen-park „Revolucije“ (Leskovac)
Spomen-park „Revolucije“ (Leskovac)

U čast borcima NOVJ i žrtvama fašizma ovog kraja, na uzvišenju Hisar u okolini grada Leskovca, podignut je spomen-park „Revolucije“. Ova memorijalni park sagrađen je 1971. godine prema projektu arhitekte Bogdana Bogdanovića. Početni deo parka čini ceremonijalni put dug 450 metara uz koji je na svakih desetak metara postavljen po jedan spomenik krajputaš. U komemorativnom delu nalaze se 34 stećka na kojima su ispisana imena narodnih heroja, revolucionara i palih boraca ovog kraja. Centralni deo kompleksa zauzima 12 metara visoki konus, poznat i kao „Boginja pobede“ i „Šumska boginja“, koji je podignut u čast preko 1000 palih boraca i žrtava fašizma.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar