Spomen-obeležja na teritoriji opštine Lebane

Opština Lebene nalazi se na jugu Republike Srbije i pripada Jablaničkom upravnom okrugu. Njen centar je gradsko naselje Lebane. Grad je u Drugom svetskom ratu oslobođen 20. avgusta 1944. godine nakon žestokih borbi između jedinica 24. divizije NOVJ, bataljona bugarske vojske i nemačkih policajaca.


GALERIJA

Spomen-obeležja na teritoriji opštine Lebane
Spomen-obeležja na teritoriji opštine Lebane
Spomen-obeležja na teritoriji opštine Lebane
Spomen-obeležja na teritoriji opštine Lebane

Na teritoriji opštine Lebane postoje sledeća spomen-obeležja:

  • Spomen-beleg u mestu Lebane podignut u čast pobede Jablaničkog odreda protiv kaznene ekspedicije nemačke vojske 11. novembra 1941. godine;
  • Spomen-česma sa imenima 179 poginulih vojnika u Prvom i Drugom svetskom ratu, u mestu Slišane na padimama planine Radan;
  • Spomen-česma posvećena palim borcima u balkanskim, Prvom i Drugom svetskom ratu, u selu Svinjarice;
  • Spomenik palim borcima u oslobodilačkim ratovima u periodu od 1912. do 1918. i 1941. do 1945. godine, podignut u selu Rujkovac.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar