Spomen kosturnica na Mačkovom kamenu

Nakon nepovoljnog ishoda Cerske bitke, austrougarska vojska na čelu sa generalom Oskarom Poćorekom 8. septembra 1914. godine započela je novi napad preko reke Drine, dok je Srpska Vrhovna komanda pojačala odbrambene linije.


GALERIJA

Spomen kosturnica na Mačkovom kamenu

Ubrzo se razvio pravi rovovski rat. Od 19. do 22. septembra vodila se bitka na Mačkovom kamenu, tokom koje je austrougarska vojska bezuspešno pokušavala da ovlada planinskim visovima Gučeva, Jagodnje i Sokolskih planina. Uprkos velikoj hrabrosti, usled velikih gubitaka i nedostatka municije, srpska vojska je morala da se povuče, a sa njom i veliki broj civila. Ova bitka nije bila pobeda srpske vojske, pa je ostala u senci velikih pobeda i na Ceru i Kolubari.

Mačkov kamen nalazi se 12 kilometara od Krupnja, na planini Jagodnji. Na tom prostoru podignuta je 1936. godine, po projektu arhitekte Momira Korunovića, spomen kostirnica u kojoj su pohranjeni posmrtni ostaci poginulih boraca. Izgrađena je od kamenih blokova na vrhu sa kamenim krstom, dok se unutra nalaze freska, tri ikone, glinena kadionica i četiri puške iz vremena bitke.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar