Spomen kosturnica na Gučevu

U spomen-kosturnici na Gučevu sahranjeni su posmrtni ostaci srpskih i austrougarskih vojnika, poginulih na ovom prostoru 1914. godine.


GALERIJA

Spomen kosturnica na Gučevu
Spomen kosturnica na Gučevu

Borbe na Gučevu su vođene u sklopu velike bitke na Drini, vođene između Treće srpske i Šeste austrougarske armije, koje su trajale od 9. septembra do 6. novembra 1914. godine. Nakon 58 dana borbi srpska vojska je bila prinuđena na povlačenje od strane nadmoćnijeg neprijatelja. Austrougari su još tokom okupacije počeli da grade spomen piramidu sa kosturnicom svojim izginulim ratnicima, ali je nisu završili.

Udruženje rezervnih oficira i ratnika u znak sećanja na poginule saborce, sakupilo je i sahranilo oko 3200 ljudi u zajedničku kosturnicu ispod samog vrha Gučeva. Tamo su pohranjeni posmrtni ostaci ratnika rasutih po Gučevu i okolini i posmrtni ostaci 53. zagrebačke regimente prenete iz Bukovičke banje. Iznad kosturnice podignuta je piramida osnove 10,30 x 10,30 i visine 16 metara, od blokova veštačkog kamena. Na ulazu u kosturnicu nalazi se krst od belog mermera, a sa strane figure dva vojnika sa mačevima. Na fasadi piramide postavljen je veliki lovorov venac od belog mermera sa krstom u sredini. Ispod venca smešten je sarkofag na kom je u reljefu predstavljena borba srpske i austrougarske vojske, a na poklopcu sarkofaga figura srpskog vojnika bez kape. Na vrhu piramide nalazi se dvoglavi beli orao sa pogledom ka Bosni. Kompleks obuhvata ograđen prostor na površini od 4 ara. Izgrađen je 1929. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar