Smogva

Spomenik prirode Smogva zahvata površinu od 4,30 ha. Nalazi se na teritoriji opštine Šid. Poznat je po grupi stabala hrasta lužnjaka, za koje se procenjuje da su stari preko  400 godina.


Ovde se nalazi 98 stabala hrasta lužnjaka i nekoliko stabala jasena i klena koji su zakonom zaštićeni.