Smederevska tvrđava

Grad Smedervo nalazi se na obali reke Dunav, u severoistočnom delu Srbije. On se prvi put pominje 1019. godine, ali njegov uspon počinje tek u 14. veku kada se težište srpske politike, usled napada osmanske vojske na južne krajeve zemlje, prebacuje na sever države. Nakon smrti srpskog despota Stefana Lazarevića (1377 - 1427), dotadašnji glavni grad Beograd vraćen je Mađarskoj, a novi despot Đurađ Branković  (1377 - 1456) odlučuje se za izgradnju nove prestonice. Njegov izbor bio je Smederevo. Tada po njegovom nalogu, 1428. godine, na ušću reke Jezave u Dunav, počinje izgradnja Smederevske tvrđave, koja postaje sedište svetovne i crkvene vlasti tadašnje Srbije.


GALERIJA

Smederevska tvrđava
Smederevska tvrđava
Smederevska tvrđava
Smederevska tvrđava
Smederevska tvrđava
Smederevska tvrđava
Smederevska tvrđava
Smederevska tvrđava
Smederevska tvrđava
Smederevska tvrđava
Smederevska tvrđava

Smederevska tvrđava građaena je u pet navrata, u periodu od 1428. do 1480. godine. Kao uzor za izgradnju tvrđave uzeta je carigradska tvrđava, a glavni graditelj bio je Đorđe Kantakuzin, brat despotice Jerine. Kamen za izgradnju donošen je i sa antičkih lokaliteta, Viminacijuma, Marguma i Kuliča. O zidanju grada sačuvan je natpis izveden crvenom opekom u samoj Tvrđavi.

Tvrđava je oblika nepravilnog trougla, a prostire se na površini od oko 11 ha i predstavlja jednu od najvećih srednjovekovnih tvrđava ravničarskog tipa. Ima 25 kula visokih preko 20 metara i opasana je bedemima, visokim oko 10, a širokih oko 4 metra. Čine je Mali i Veliki grad. U Malom gradu, koji je prvi sagrađen, nalazila se vladarska rezidencija, zlatarski i prepisivački centar, kao i kovanica novca. Na prostoru Velikog grada nalazile su se Dvorka i Blagoveštenska crkva u kojoj su čuvane mošti svetog Luke, i danas zaštitnika Smedereva. Veliki grad postao je zanatski i trgovači centar.

Smederevo je ostalo prestonica Despotovine sve do njenog pada 1459. godine. Nakon toga potpada pod osmansku vlast. Pretrpelo je značajna oštećenja u osmanskom periodu, tokom Prvog svetskog rata, a poslednje veće oštećenje bila je eksplozija municije 1941. godine. Danas Tvrđava predstavlja kulturno-istorijsko dobro, turističku destinaciju, i odličan prostor za kulturna dešavanja, a jedno od najpoznatijih je Tvrđava teatar.

 

Turistička organizacija grada Smedereva  https://www.visitsmederevo.com/

Tvrđava teatar https://www.tvrdjavateatar.com/