Sladun u Kladurovu

Hrast sladun (Quercus farnetto) nalazi se u selu Kladurovo u opštini Petrovac na Mlavi, na privatnom imanju. Starost stabla je nekih 170 godina, a visina 22 m.


U blizini  stabla se nalazi stara trošna kuća koja predstavlja primer narodnog  graditeljstva ovog kraja. Ovo drvo spada u najlepša stabla Evrope. Odlikuje se širokom krošnjom, krupnim pupoljcima i plodom - žirom koji je zreo u oktobru.  Areal ovog drveta je prostor jugoistočne Evrope i Male Azije i obično ga ima do 1000 m nadmorske visine a nekad i više.