Sinjački manastir

Sinjački manastir (ili manastir Čiflik) se nalazi u ataru sela Sinjac na obali reke Nišave, u opštini Bela Palanka. Posvećen je Svetom Nikoli.


GALERIJA

Sinjački manastir

Nije nam poznato vreme gradnje manastira niti ime njegovog ktitora. Postoji samo zapis da je 1618. godine živopisana unutrašnjost hrama. Crkva prilično strada za vreme Srpsko-turskog rata 1876. godine, nakon koga je samo ostao zapadni zid koji je delio stariju građevinu od dograđene priprate.

Crkva ima trikonhonalnu osnovu sa slepom kupolom iznad središnjeg traveja. Kupola ima oslonac na dva para nadvišenih prislonjenih lukova, gde je apsida polukružna. Na zapadnoj strani se nalazi priprata, najverovatnije dozidana odmah nakon gradnje. Živopis je s početka XVII veka. Trenutno se nalazi u veoma lošem stanju.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar