Sinan pašina džamija

Sinan pašina džamija se nalazi u ulici Mimar Sinani u gradu Prizrenu, centru istoimene opštine i Prizrenskog okruga na Kosovu i Metohiji. Džamiju je 1615. godine sagradio osmanski veliki vezir Sinan Paša po kome je i dobila ime. Za njenu izgradnju upotrebljen je materijal od srušenog manastira Svetih arhangela, zadužbine cara Dušana Nemanjića iz XIV veka.

 


GALERIJA

Sinan pašina džamija

Sinan pašina džamija pripada klasičnom stilu osmanske umetnosti. Sagrađena je na uzdignutom temelju i kvadratne je osnove. Pokrivena je kupolom prečnika 14. 5 m, ima visoki poligonalni minaret sagrađen od sige, i ulazni trem natkrivem sa tri olovne kupole. Unutrašnjost se sastoji od mahfila, mimbera i mihraba, ukrašenih slikama sa cvetnim motivima i plastičnim dekoracijama u kamenu. Izdvaja se natpisna zidu  Đenet misali – „slična raju“.

Džamija je tokom Balkanskih ratova pretrpela veliku štetu. Tom prilikom je srušen i prvobitni  trem, a od tada nema ni versku funkciju. Šezdesetih godina XX veka renovirana je i pretvorena u Muzej orijentalnih rukopisa. Poslednji veliki konzervatorsko-restauratorski radovi su završeni 2011. godine (počeli 2007) od kada ovo zdanje ponovo na raspolaganju vernicima.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar