Sićevačka klisura

Park prirode "Sićevačka klisura" nalazi se na području jugoistočne  Srbije i pripada opštinama Niš i Bela Palanka. Zauzima površinu od 7.746 ha, gde veći deo klisure pripada opštini Niš (5.559 ha).


GALERIJA

Sićevačka klisura
Sićevačka klisura
Sićevačka klisura
Sićevačka klisura
Sićevačka klisura

Najveći značaj ovde ima dolina reke Nišave koja se usekla u krečnjačku Sićevačku klisuru. Dužina klisure je 17 km i sastoji se od Prosečke klisure, Ostrovičke kotline i Gradištanskog kanjona. Najatraktivniji deo klisure predstavlja Gradištanski kanjon gde dubina klisure dostiže čak 400 m. Klisura predstavlja veoma značajno stanište dva tercijalna relikta srpske ramonde (Ramonda serbica) i Natalijine ramonde (Ramonda nathaliae). Takođe i brojne biljne vrste doprinose lepoti klisure poput žalfije (Salvia officinalis), divlji jorgovan (Syringa vulgaris), košutica (Coronilla emerus L.) itd.

Dobila je ime po selu Sićevo i duž cele klisure možete da naiđete na veliki broj jama, pećina, škrapa, vrtača i kamenica, kao i na srednjovekovne pravoslavne manastire poput Sv. Petke. U Rimsko doba dolinom ove klisure prolazio je put Via militaris, gde i dan danas postoje očuvani ostaci puta. Pored toga u blizini se nalazi i arheološko nalazište Medijana koja je u rimsko doba  predstavljala rezidenciju za rimske careve kao i Niška tvrđava koju su izgradili Turci u 18. veku u  samom centru grada Niša. U samom gradu i okolini možete naći smeštajne objekte poput hotela, motela i privatnog smeštaja u kome možete da odsednete.