Selo Milakovići

Milakovići su selo u Srbiji, u opštini Prijepolje. Smešteni su na desnoj obali reke Lima, na zaštićenom planinskom području „Ozren - Jadovnik“, sastavnom delu dinarskih planina Starog Vlaha.


GALERIJA

Selo Milakovići

Ova prostorno kulturno-istorijska celina sadrži autentične objekte starovlaškog tipa sela, i sa zaštićenom okolinom prostire se na površini od 559 ha. U selu su očuvane kuće za stanovanje sa vajatima, štalama, mlekarama i ambarima. Kuće su autentične dvodelne brvnare sa kamenim poluukopanim podrumom ispod sobe, sa četvorovodim krovom pokivenim šindrom. Pomoćni objekti su izgrađeni od borovih talpi, uglavnom pokriveni šindrom ali i slamom. Očuvano je i nekoliko autentičnih pčelinjaka sa košnicama od pruća i blata.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar