Savremena galerija umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin

Savremena galerija Zrenjanin sakuplja, čuva, sistematski istražuje i izlaže umetnička dela jugoslovenske i srpske posleratne umetnosti nastala uglavnom u Umetničkoj koloniji Ečka. Zbirka koja danas sadrži oko dve hiljade osamsto umetničkih predmeta umetnika iz bivše Jugoslavije i inostranstva omogućeno je praćenje rada kolonije u Ečki kao i pregled savremene likovne umetnosti Jugoslavije (i Srbije) od 1946. godine do danas. 


Fond Savremene galerije Zrenjanin čine zbirka slika i akvarela, zbirka skulptura, objekata i instalacija, kabinet grafike (grafički listovi i crteži), zbirka novih medija (fotografije, video – radovi i dr.) i zbirka inostrane umetnosti (radovi izvedeni različitim tehnikama u različitim medijima inostranih autora koji su boravili i radili u Umetničkoj koloniji Ečka).

Umetnička kolonija Ečka osnovana je 1956. godine, u selu Ečka u blizini Zrenjanina. Zaživela je u vreme kada su umetničke kolonije u Vojvodini osnivane pedesetih godina prošlog veka već stekle izvesno iskustvo u organizovanju privremenog boravka zainteresovanih umetnika. Godine 1964. osnovana je Savremena galerija Zrenjanin kao institucija koja ima zadatak da čuva umetnička dela nastala uglavnom u Umetničkoj koloniji Ečka, kao i da nastavi sa organizovanjem susreta umetnika u Ečki. 

Od osnivanja 1956. godine Umetnička kolonija je u svojim sazivima okupljala umetnike koji su se bavili različitim tradicionalnim likovnim disciplinama (slikarstvo, skulptura, grafika, crtež) da bi se vremenom održala samo dva saziva – umetnika koji su se bavili klasičnim slikarstvom u sazivu „Slika“ i umetnika koji se bave akvarelom u sazivu „Susreti akvarelista“. Saziv umetnika „Slika“ vremenom je transformisan u skladu sa savremenim tendencijama u umetnosti i teoriji tako da umetnicima dopušta da se medijski neograničavaju na tradicionalne likovne discipline.

Do osnivanja Muzeja savremene umetnosti u Beogradu 1965. godine, Umetnička kolonija u Ečki bila je jedino mesto u Srbiji gde se reprezentativna produkcija jugoslovenske likovne umetnosti mogla videti na jednom mestu. 

Savremena galerija Zrenjanin deluje kroz različite sadržaje: okupljanja umetnika iz zemlje i inostranstva u Umetničkoj koloniji Ečka, organizovanje studijskih izložbi iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin, organizovanje izložbi domaće i inostrane savremene umetnosti, organizovanje međunarodne manifestacije Bijenale akvarela. Sve izložbe u Salonu Savremene galerije praćene su stručnim publikacijama u vidu kataloga. Izložbena delatnost praćena je i drugim aktivnostima: edukativnim radionicama, koncertima, promocijama knjiga, stručnim predavanjima.

 

Adresa: Trg slobode br. 7, 23000 Zrenjanin (Izložbeni salon)

Tel: 023/562 593

E-mail: [email protected]

http://galerija.rs/sr/

 

DEŠAVANJA U GALERIJI:

11. 02. – 28.02.2019. Izložba „4 SLIKE – izložba umetničkih dela otkupljenih za zbirku Savremene galerije Zrenjanin na osnovu konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije 2018. godine

Na izložbi su predstavljeni radovi četvoro umetnika koji su ušli u zbirku zahvaljujući konkursu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti kojim je Savremenoj galeriji Zrenjanin odobren otkup u iznosu od 1. 300.000,00 dinara. Ovim konkursom Savremena galerije Zrenjanin je dobila priliku da svoju kolekciju upotpuni reprezentativnim umetničkim delima recentnog stvaralaštva značajnih savremenih vizuelnih umetnika i na taj način još više osavremeni svoju zbirku. 

Konkursom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije Savremenoj galeriji Zrenjanin je odobren otkup umetničkih dela sledećih autora: Igora Antića, Marije Dragojlović, Dejana Kaludjerovića i Nikole Džafa.

 

19.11. - 06.12.2018. Izložba skulptura i objekata "Transparetnost i refleksija - priča o svetlu i senci" Mirjane Blagojev

Na izložbi su predstavljene skulpture i objekti u kojima se umetnica bavi istraživanjima fenomena transparentnosti i refleksije, koristeći staklo i ogledalo kao osnovni materijal, a svetlo kao jedan od ključnih elemenata koji gradi delo.
Radovi su deo istraživanja koje Mirjana Blagojev sprovodi na doktorskim umetničkim studijama i bazira se na dva osnovna problema: odnos dela i njegovog okruženja i odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg prostora dela. Kroz ove radove umetnica ispituje i dvostruko značenje reči refleksija - kao odraz i kao misao, jer su to svojevrsna promišljanja na
određene teme, od mitologije do savremenih tema.
 

05. - 09.07.2018.  39. susret AKVARELISTA 

Ove godine svoje radove predstaviće petoro umetnika Nadežda Kirćanski, Iva Kuzmanović, Vladimir Miladinović, Mirjana Boba Stojadinović i Rade Tepavčević. Poslednjih godina, pa tako i ove, u ečanskoj koloniji borave umetnici koji pored toga što mogu da se izražavaju u ovoj tehnici, slobodni su da je  kombinuju sa drugim vizuelnim medijima koji su zastupljeni u njihovom radu, ili da uzimajući u obzir neke njene osobine razmatraju sam medij akvarela.