Rogot

Jedinstvena šuma hrasta lužnjaka u Srbiji nalazi se na prostoru Šumadije, u podnožju Crnog vrha. Nosi naziv “Rogot” i prostire se u donjem delu sliva reke Lepenice i srednjem toku Velike Morave.


Lužnjak (Quercus robur L.) je jedno od najkvalitetnijih vrsta lišćara i od davnina se iskorišćavao. Šuma na prostoru Rogota je posečena od strane Nemaca tokom I svetskog rata, i na ovom mestu je podignuta veštačka sastojina lužnjaka koja je 1971. godine zaštićena. Pored lužnjaka, javljaju se u malom broju i bela topola, grab, poljski jasen, vrbica, poljski brest. Starost stabala se procenjuje na 80 godina. Šuma je ispresecana potocima i rekama, ali opadanje nivoa podzemnih voda uticalo na njen kvalitet.

Prvobitna zaštita obuhvatala je površinu od 339,14 ha. Danas ovaj Spomenik prirode botaničkog karaktera zahvata površinu od 290,95 ha i administrativno pripada opštini Batočina. Kako se ne bi pogoršalo stanje šume potrebno je njeno korišćenje ograničiti u lovne, šumarske i turističke svrhe.