Rimska grobnica u Brestoviku

U mestu Brestovik, na teritoriji grada Beograda u opštini Grocka, nalazi se kasnoantička grobnica koja predstavlja jedan od najstarijih spomenika kulture iz rimskog perioda.


GALERIJA

Rimska grobnica u Brestoviku
Rimska grobnica u Brestoviku

Nalazi se na lokalitetu Vukašinova glava, a otkrivena je 1895. godine. Sagrađena je u II ili III veku, a najbliže analogije ima u grobnicama iz Sirije. Ugrađena je u padinu manjeg uzvišenja, a zidana je u opeci i lomnjenom kamenom uz upotrebu maltera. Sastoji se od trema, srednje odaje sa nišama i prostorom za sahranjivanje. U grobnoj prostoriji očuvane su freske na zidovima i svodu, a pored njih očuvane su kamene skulpture. U grobnici su sahranjene mošti đakona Ermila i njegovog zatvorskog čuvara Stratonita, stradalih na terotoriji Singidunuma 314. ili 315. godine u vreme vladavine rimskog cara Licinija.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar