Rimokatolička crkva Svetog Trojstva u Kukujevcima

Rimokatolička crkva Svetog Trojstva se nalazi u mestu Kukujevci na teritoriji opštine Šid.


GALERIJA

Rimokatolička crkva Svetog Trojstva u Kukujevcima

Crkva je podignuta 1770. godine. Predstavlja jednobrodnu građevinu sa naknadno dozidanim zvonikom (piramidalno završenim), sa bočno dozidanim odeljenjima. Fasadu odlikuju visoki sokl, plitki pilastri, profilisani horizontalni venci i uski prozori. Petostrani prezviterijum se nalazi na severnom delu crkve, dok je na istočnoj strani smeštena sakristija. U hramu se čuva slika predstave Skidanja Hristovog tela sa krsta, sa početka XIX veka, mađarskog slikara Falkonera.

Crkva je oštećena tokom Drugog svetskog rata, a od 1995. godine je napuštena.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar