Rimokatolička crkva u Bajši

Rimokatolička crkva u mestu Bajši se nalazi na teritoriji opštine Bačka Topola, u Severnobačkom okrugu.


Crkva je sagrađena u periodu od 1760. do 1770. godine, kao zadužbina porodice Vojnić koja je tokom XVIII veka bila u vlasništvu polovine čitave Bajše. Podignuta je u poznobaroknom stilu kao  jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i sanktuarijem, dok se bočno nalazi sakristija. Na zapadnoj strani se nalazi zvonik. Glavni oltar crkve ukrašava slika Vaznesenja Bogorodice, koja predstavlja delo Jožefa Smita iz 1816. godine. U crkvi se čuvaju u drvetu izvedeni kipovi Bogorodice sa Hristom i Raspeće, iz XVIII veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar