Rimokatolička crkva Svetog Pavla u Baču

Rimokatolička crkva Svetog Pavla se nalazi u ulici JNA bb u Baču, gradskom naselju u Južnobačkom okrugu i sedištu istoimene opštine.


GALERIJA

Rimokatolička crkva Svetog Pavla u Baču

Crkva je sagrađena u periodu od 1773. do 1780. godine. Podignuta je u baroknom stilu kao građevina jednobrodne osnove sa polukružnom oltarskom apsidom nižom od naosa, a uz severnu stranu je podignuta sakristija. Na zapadnom pročelju se nalazi dvospratni zvonik, a u visini krovnog venca trouglasti timpanon. Uz severni zid crkve dozidan je samostan časnih sestara reda Notre Dame.

Crkva je obnovljena 1838. godine. Od nekadašnje oltarske pregrade iz ovog perioda sačuvana je predstava Vizije apostola Pavla pred Damaskinom, autora Jožefa Peškia. Na bočnom oltaru od 1847. godine nalaze se radovi Jovana Kljajića Sveti Josif, i Josa Šofta predstava Svetog Florijana.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar