Rimokatolička crkva svetog Mihaela Arkanđela sa Župnim domom

Rimokatolička crkva svetog Mihaela Arkanđela sa Župnim domom se nalazi su u Hajduk Veljkovoj ulici br. 48 u Kraljevu.


GALERIJA

Rimokatolička crkva svetog Mihaela Arkanđela sa Župnim domom

Potreba za podizanjem ovog verskog objekta javila se usled dolaska stranih državljana rimokatoličke veroispovesti na rad u Kraljevo, nakon osnivanja Aeroplanske radionice Vazduhoplovnog tehničkog zavoda 1927. godine. Ova fabrika prestala je sa radom nakon teškog bombardovanja 1941. godine, čime je okončana proizvodnja aviona u Kraljevu. Projekat crkve izradio je arhitekta Misita Katušić iz Beograda, autor nekoliko crkva i samostanskih zgrada u međuratnom periodu. U radovima su učestovali radnici ali i građani Kraljeva koji su 19. novembra 1933. godine dobili rimokatoličku crkvu, pored one u Kragujevcu jedine u središnjoj Srbiji. Crkva predstavlja jednobradnu građevinu bazilikalnog tipa sa polukružnom apsidom, proskomidijom i sakristijom na istočnoj strani. Krov crkve je dvovodan dok se toranj sa zvonikom nalazi na jugoistočnoj strani. Crkvu je osveštao nadbiskup Rafael Rodić, dok je svečanost završena u hotelu Beograd uz prisustvo civilnih i vojnih vlasti.

Godine 2019. proglašena je za spomenik kulture.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar