Rimokatolička crkva Svetog Klimenta u Hrtkovcima

Rimokatolička crkva Svetog Klimenta se nalazi na uglu ulica Karađorđeve i Školske u mestu Hrtkovci, na teritoriji opštine Ruma.


GALERIJA

Rimokatolička crkva Svetog Klimenta u Hrtkovcima

Crkva je podignuta 1824. godine. Predstavlja jednobrodnu građevinu, čija se polukružna oltarska apsida nalazi na južnoj strani, dok se iznad pročelja izdiže zvonik. Sakristija je prizidana na zapadnoj strani, a na severnoj se nalazi glavni ulaz flankiran pilastrima. Pokrivena je dvoslivnim krovom. Glavni oltar krasi slika Svetog Klimenta nepoznatog autora iz XIX veka; dok su na bočnim oltarima predstave Bogorodice sa Hristom i Svetim Alojzijem, i Svetog Petra i Pavla, dela takođe iz XIX veka.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar