Rimokatolička crkva Svete Marije u Novim Banovcima

Rimokatolička crkva Svete Marije se nalazi u ulici Vojvođanska br. 16 u Novim Banovcima, na teritoriji opštine Stara Pazova.


GALERIJA

Rimokatolička crkva Svete Marije u Novim Banovcima

Podignuta je 1766. godine pod pokroviteljstvom habzburške carice Marije Terezije, i predstavlja najstariji verski objekat u opštini Stara Pazova. Crkva je do danas očuvala prvobitni izgled. Predstavlja izduženu trikonhalnu građevinu sa sakristijom kvadratne osnove. Dvospratni zvonik se nalazi na istočnoj strani, a na zapadnoj polukružna apsida. Zdanje je pokriveno dvoslivnim krovom, a iznad zvonikom se nalazi  limena kapa slična piramidi. Drveni oltar, manji oltar, kip svetog Roka, i ostali verski predmeti potiču iz vremena gradnje crkve.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar