Rezolucija o zabrani pušenja na međunarodnim letovima

Usvojena na 43. Svetskoj medicinskoj skupštini, Malta, novembar 1991.

 


BUDUĆI da je Svetsko medicinsko udruženje usvojilo izjavu o štetnosti po zdravlje duvanskih proizvoda, koja zahteva zabranu pušenja, i

BUDUĆI da nacionalna medicinska udruženja prepoznaju neophodnost promocije društva „oslobođenog od duvana“ i da imaju odgovornost da rade u cilju kvalitetne zdravstvene zaštite svih, i

BUDUĆI da je Internacionalna civilna avio organizacija (ICAO), u saradnji sa Ujedinjenim Nacijama, telo koje je usvojilo standarde za međunarodnu civilnu avijacijiu za 162 zemlje članice, i

BUDUĆI da je od bitnog značaja da vlade širom sveta urgiraju i podrže usvajanje standarda ICAO koji zahtevaju  zabranu pušenja na letovima u celom svetu.

Svetsko medicinsko udržunje preporučuje da:

  1. Nacionalna medicinska udruženja insistiraju na brzom usvajanju bilateralnih ili multilateralnih dogovora koji zahtevaju  zabranu pušenja na međunarodnim letovima između određenih zemalja, istovremeno podstičući usvajanje dugoročih standarda ICAO o zabrani pušenja.
  2. Nacionalna medicinska udruženja uspostave kontakt sa zvaničnim vladama odgovornim za politiku regulisanja međunarodnih komercijalnih letova i insistiraju na podržavanju standarda ICAO o zabrani pušenja o letovima.
  3. Nacionalna medicinska udruženja dostave dopis predstavnicima ICAO u svojim zemljama i insistiraju da iniciraju ili podrže standarde za zabranu pušenja u avionima (predloženi spisak).
  4. Nacionalna medicinska udruženja insistiraju da Ministarstvo za saobraćaj inicira bilateralne ili multilateralne dogovore o zabrani pušenja na svim letovima.
  5. Nacionalna medicinska udruženja kontaktiraju svoja Ministarstva zdravlja i članove parlamenta i kongresa da  podrže ovu inicijativu.
  6. Nacionalna medicinska udruženja pošalju zbirni izveštaj sekretarijatu Svetskog medicinskog udruženja koji se odnosi na rezultate  akcija  predloženih za podsticanje zabrane pušenja na svim komercijalnim letovima, tako da ideje mogu biti razmenjene.

Svetsko medicinsko udruženje želi da izrazi zahvalnost Američkom društvu za borbu protiv raka, na obezbeđivanju informacija na kojima se bazira Rezolucija o zabrani pušenja na međunarodnim letovima.