Ranovizantijska grobnica sa freskama

Ranovizantijska grobnica sa freskama nalazi se u okviru antičke nekropole, u naselju Jagodina mala u gradu Nišu, na kojoj su iskopavanja započeta 1933. godine.


GALERIJA

Ranovizantijska grobnica sa freskama

Sama grobnica otkrivena je 1953. godine. Vreme gradnje datuje se u period od sredine IV do polovine V veka. Ima pravougaonu osnovu, dimenzija je 2.63 m x 2.23 m, poluobličasto je zasvedena, a zidana je opekom. Unutrašnjost je podeljena na četiri grobna mesta i oslikana je al fresco tehnikom. Naslikan je Hristov monogram u vencu od palminih grana, Hristov monogram okružen vencem i nimbom i dve figure, apostoli Petar i Pavle, kao i rajska ograda sa simbolima raja (vinova loza, grozdovi i predstave ptica).

 

Vladimir Lukić
dipl. istoričar