Putovanje zarad isticanja a ne zarad doživljaja

Divno je imati uspomene s putovanja, zabeležiti fotografijama prelepe prirodne prizore i značajne kulturne objekte, stati s njima u isti kadar i uhvatiti momenat zadovoljstva proistekao iz činjenice da se nalazimo na željenom mestu.

Saznanje da nas je marljivo planiranje i rad na ostvarenju tog plana doveo na lokaciju koja nam okupira pažnju i budi interesovanje čini da se osećamo lepo. Ali da li će taj trenutak biti dovoljan da nas ispuni, da li će biti dovoljno da nas zadovoljstvo zbog prisustva na određenoj destinaciji ne napušta dugo ni nakon odlaska, ako to ne podelimo sa drugima ili podelimo samo s uskim krugom bliskih ljudi?


Popularni turistički aranžmani ne predviđaju dovoljno slobodnog vremena da bi se posećeno mesto moglo i istinski doživeti, ali nam obezbeđuju prisustvo na poznatim turističkim destinacijama pretrpanim gomilom turista koji čim stignu na odredište vade fotoaparate.

Pre nego što stignu da osmotre okolinu, ona je uslikana; pre nego što stignu da pogledom prošetaju po njoj, nađu se u istom kadru s njom; pre nego što uspeju da se slegnu prvi utisci, fotografija je na društvenim mrežama. Jačina potrebe da se kaže „bio/bila sam tamo“ i da se to dokaže jača je od potrebe da se zaista bude „tamo“?

Osećanje zadovoljstva koje se javlja nakon što se okolina obavesti o putovanju veliko je jer putnik pojedinac nailazi na odobravanje i naklonost društva čime uspeva da smanji osećanje nesigurnosti koje je zapravo i uzrok potrebe za isticanjem sebe kroz hvaljenje o posećenim destinacijama.

Odbacivanje, nesigurnost, bezvrednost ružni su osećaji koji se barem na tren mogu stišati pokazivanjem fotografija s poznatih destinacija i razgovora o njima jer se time obezbeđuje laskanje, dobijanje komplimenata, pa čak i divljenje okoline. Što je lokacija ekskluzivnija, osoba je interesantija u društvu, oseća da joj drugi zavide i zadovoljna je tom prilikom da sebi povrati samopoštovanje barem na neko vreme.

Moderno društvo uspostavlja nove standarde koji podrazumevaju samopromociju, praćenje trendova, obaveštavanje drugih o aktivnostima koje su prihvatljive i njima zanimljive zarad izbegavanja osećanja odbačenosti iz tog istog društva, pa se iz tog razloga dešava i da se preduzimaju putovanja zarad snimanja fotografija a ne zarad doživljaja, da se odlazi na popularna mesta zato što tamo ide svako ko je „u trendu“ i da se, ukoliko za to postoji finajsijska mogućnost, posećuju ekskluzivne destinacije zarad prestiža.

 

Nataša Blagojević

dipl. turizmolog