Putovanje avionom tokom trudnoće

Buduće mame u poodmakloj trudnoći koje putuju avionom moraju ispuniti bezbednosne uslove koje postavljaju aviokompanije.

Univerzalni uslovi se odnose na dužinu trudnoće i neophodnost lekarskog izveštaja. Većina aviokompanija se slaže u jednom - trudnoća do kraja 28. nedelje se smatra bezbednom za putovanje avionom i nije potrebno lekarsko odobrenje.


U slučaju komplikacija u trudnoći ili rizične trudnoće budućim mamama se preporučuje pribavljanje izveštaja lekara o podobnosti za put ukoliko zahtevaju poseban tretman prilikom putovanja pozivajući se na svoje stanje. Aerodromsko i kabinsko osoblje pod ovim okolnostima (zahtevanje posebne pažnje ili ustupaka zbog rizične trudnoće kraće od 28. nedelja) mogu tražiti izveštaj lekara koji garantuje bezbednot majke i ploda tokom trajanja leta i zabraniti putovanje ukoliko putnica ne poseduje isti.

Po isteku 28. nedelje, tačnije početkom 29. nedelje trudnoće obavezan je izveštaj - potvrda lekara kojim se tvrdi da je stanje trudnice stabilno i podobno za putovanje avionom. Forma izveštaja generalno mora sadržati sledece:

  1. Mora biti napisana na zvaničnom dokumentu zdravstvene ustanove (osim ako aviokompanija ne predviđa ispunjavanje njihovog formulara od strane lekara)
  2. Broj nedelja trudnoće sa predviđenim datumom porođaja
  3. Izveštaj da li je trudnoća sa jednim plodom ili blizanačka (više plodova)
  4. Potvrdu da je trudnica u zdravstvenom stanju podobnom za put
  5. Datum izdavanja
  6. Potpis i pečat postupajućeg lekara specijaliste ginekologije ili babice
  7. Izveštaj mora biti napisan na engleskom ili jeziku aviokompanije

Na primer: trudnica koja putuje nemačkom aviokompanijom može posedovati izveštaj na engleskom ili nemačkom jeziku.

Datum izdavanja izveštaja je bitan zbog računanja nedelja trudnoće. Broj nedelja trudnoće se utvrđuje u momentu izdavanja izveštaja. Većina aviokompanija priznaje izveštaje izdate u periodu od 10 - 7 dana pred put, a ima i onih koje priznaju izvestaje izdate do 3 nedelje pred dan putovanja, kao i restriktivnijih - izveštaji ne smeju biti stariji od 3 dana od dana putovanja.

Poželjno je da izveštaj pokriva celo putovanje kod povratnih putovanja. Ukoliko je put duži, npr. 2 nedelje, biće obavezna dva zasebna izveštaja - za odlazak i povratak. Izveštaj za povratni put mora biti izdat od lekara ili babice iz zdravstvene ustanove zemlje iz koje se trudnica vraća.

Gornja granica za prihvatanje trudnice na let se kreće oko 36. nedelje trudnoće, tačnije kraja 36. nedelje kod trudnoća sa 1 plodom. Blizanačke trudnoće se smatraju rizičnim za putovanje avionom po navršetku 32. nedelje.

Ovi rokovi variraju među aviokompanijama, sa jednom nedeljom razlike. Neke aviokompanije podižu ovu granicu do navršene 37., odnosno 33. nedelje kod blizanačkih trudnoca ili spuštaju na kraj 35., odnosno 31. nedelje trudnoće.

Postoje aviokompanije koje gornju granicu određuju prema trajanju leta, tako da, na primer trudnica koja je ušla u 37. nedelju trudnoće može putovati na kratkim destinacijama, ali ne i na dugačkim destinacijama ako je u 36. nedelji, ali sve uz obavezan lekarski izveštaj sa svim njegovim neophodnim elementima.

Trudnicama čije su trudnoće duže od propisanih gornjih granica aviokompanije ni pod kojim uslovima neće biti dozvoljeno putovanje.

Buduće mame koje putuju u finalnim nedeljama trudnoće treba pre svega da utvrde kojom aviokompanijom će leteti, da bi znale čije bezbednosne uslove moraju ispuniti. Relevantna je aviokompanije koja obavlja prevoz, a ne ona čija se oznaka i broj leta pojavljuju na karti (slučaj code share letova).

U slučaju presedanja i nastavka putovanja letom koji obavlja druga aviokompanija, poželjno je imati izvestaj lekara koji je prihvatljiv po pravilima obe aviokompanije (pogotovo ako putnica poseduje dve odvojene karte).

Važno je znati da aviokompanija može zadržati izveštaj za svoju dokumentaciju, te je preporučljivo nositi i kopije izveštaja.

Pravila o putovanju avionom tokom trudnoće možete naći online, na sajtu svake aviokompanije (odeljak special assistance kod većine aviokompanija).

Detaljno se informisite i pripremite za putovanje, jer bezbednost u aviotransportu je na prvom mestu.