Putne bolesti i bolesti kretanja

Pre no što krenete na duže putovanje, preduzmite mere predostrožnosti da biste izbegli bilo kakve zdravstvne teškoće ili, ako ih ipak budete imali, da ne postanu ozbiljne.


Preventiva putne bolesti

  • Na put ponesite odeću koja odgovara mestu i vrsti putovanja.
  • Saznajte što više o oblasi koju obilazite.
  • Sredite sve što je potrebno za zdravstveno osiguranje svakog putnika.
  • Proverite da zaštitnoj imunizaciji nije isteklo vreme.
  • Ako imate nekih stalnih ili povremenih teškoća sa zdravljem, posavetujte se pre polaska sa lekarom.
  • Ako se upravo oporavljate od prehlade, posavetujte se sa lekarom i pre putovanja avionom.
  • U lekove koje treba da ponesete na put spadaju: aspirin, antihistaminske tablete, blage pilule za spavanje, tabelete protiv muke, mešavina protiv proliva, sredstvo za odbijanje insekata, antiseptički krem, tablete za sterilizovanje vode i dr. Pogledajte „Putna apoteka - brinimo o našim mališanima“.

Bolest kretanja

Bolest kretanja ispoljava se mukom i povraćanjem koje, pak izazivaju snažni ili ponavljani pokreti tela, što utiče na organ za ravnotežu u uhu. Pojavi bolesti kretanja mogu prethoditi znojenje, glaobolja i umor. Bolest je veoma česta kod dece, a može se pojaviti prilikom svakog oblika prevoza. 

Ako patite od bolesti kretanja, uveče uoči puta i ponovo ujutru pre polaska, treba da uzmete lekove protiv muke. Ti lekovi mogu izazvati dremljivost te ih ne smete uzeti ukoliko planirate da vozite kola. Ako zbog drugih oboljenja redovno uzimate neke lekove, pre nego što krenete na put pitajte lekara da li slučajno ne ometaju ili ne pojačavaju dejstvo lekova protiv muke.

Pošto se ako je želudac prazan osećaj muke može pojačati, na pola sata pred put, treba da pojedete nešto lako. Tokom puta dobro je leći s lako uzdignutom glavom. Treba da ležite u delu prevoznog sredstva u kom se kretanje najmanje oseća, kao što su središte broda ili u avionu, mesto blizu krila. Ako to nije moguće, ponekad pomaže kad se gleda ivica horizonta ili neka tačka u prevoznom sredstvu. U redovnim razmacima treba uzimati male količine hrane i pića. Alkohola se valja kloniti.