Prva varoška bolnica

Prva građanska bolnica u Beogradu osnovana je 1841. godine ali više od dvadeset godina nije imala svoju zgradu. Plac za izgradnju poklonili su knez Mihailo Obrenović i Ilija Milosavljević Kolarac, a sredstva su prikupljana dobrovoljnim prilozima i organizovanjem dobrovoljnih balova sa lutrijom.


GALERIJA

Prva varoška bolnica

Zgrada je sagrađena 1868. godine prema projektu Jovana Ferencla, po ugledu na Jevrejsku bolnicu u Berlinu, u stilu romantizma sa primesama romanske i gotske arhiteksture. U ovoj bolnici lečili su Vladan Đorđević, Laza Lazerević, Vojislav Subotić, Đrorđe Nešić i drugi. Zgrada je svedočanstvo istorije srpske medicine i  vredan primerak romantizma beogradske arhiteksture XIX veka. Nalazi se u ulici Džordža Vašingtona 19, a u njoj su smešteni Srpsko lekarsko društvo i Muzej srpske medicine.