Prerasti u kanjonu Vratne

Spomenik prirode "Prerasti u kanjonu Vratne" nalazi se na teritoriji opštine Negotin, KO Jabukovac i KO Vratna. Zaštićen prostor obuhvata površinu od 144,7473 ha, od čega je 39,6233 ha u državnoj, a 105,1340 ha u privatnoj svojini.


Ovaj geomorfološki fenomen u istočnoj Srbiji, proglašen je zaštićenim područjem I kategorije, od nacionalnog odnosno izuzetnog značaja.

Spomenik prirode predstavlja jedinstven oblik podzemne i površinske kraške morfologije nastao lokalnim poniranjem rečnog toka i urušavanjem delova tavanice rečne pećine, gde su nad rekom Vratnom, na dužini od 3 km formirana tri prirodna kamena mosta - prerasti: Suva prerast, Velika prerast i Mala prerast.

Područje Spomenika prirode stavljeno je pod zaštitom radi očuvanja specifične šumske vegetacije koju karakteriše prisustvo tercijarnih i endemoreliktnih vrsta, kao i izuzetne raznovrsnosti faune.