Prepodobna mati Angelina srpska - 12. avgust

Angelina je rođena u prvoj polovini XV veka kao ćerka Đorđa Arijanita Komnina, čuvenog srednjevekovnog velikaša sa prostora Albanije, dok nam ime njene majke nije poznato. Godine 1460. udala se za sina srpskog despota Đurđa Brankovića, slepog Stefana Brankovića.


Zbog propasti srpske srednjevekovne države čitav život proveli su van svoje zemlje, a u Italiji 1476. godine umire Stefan. Na poziv mađarskog kralja Matije Korvina sa svojom porodicom dolazi 1486. godine u Srem.
Po dolasku, u Kupinovu je podigla crkvu Svetog apostola Luke i položila u nju mošti svoga muža. Ostatak svog života provela je kao monahinja u svom manastiru Sretenju, gde je sahranjena nakon smrti 1520. godine, a potom su njene mošti prenete u manastir Krušedol. Manastir je osnovan od strane despota Đorđa Brankovića (monaha Maksima) i njegove majke Angeline. Smatra se da je njegova izgradnja započela oko 1509. godine. Ipak, 1716. godine Turci napadaju i spaljuju manastir. Tom prilikom manastir je ne samo spaljen i razrušen već su svetinje (mošti Brankovića), isekli, razbacali i popalili.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar