Pred polazak na more

Na letovanje u inostranstvo ne treba kretati bez međunarodne vozačke dozvole i zelenog kartona osiguranja, a obavezan je i servis pred dugo putovanje i oprema u gepeku.


Premda u inostranstvo možemo putovati bez viza, to ne znači da nam nije potreban nijedan dokument osim pasoša. To važi jedino ukoliko se na more zaputite autobusom ili avionom, ali ko bi da na letnju destinaciju otputuje u sopstvenoj režiji, pre nego što sedne u automobil trebalo bi pribaviti još neka dokumenta.

Međunarodna vozačka dozvola, Zelena karta osiguranja (tzv. zeleni karton) i Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (ukoliko niste vlasnik vozila) obavezani su. 

Međunarodna vozačka dozvola

Izdaje je Auto-moto savez Srbije, a na sajtu saveza se navodi cena ove putne isprave od 2.000 dinara plus republička administrativna taksa u iznosu od 730 dinara. Rok važenja je tri godine od datuma izdavanja osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka. 

Izdavanje međunarodne vozačke dozvole se vrši na lični zahtev i uz prisustvo korisnika, uz podnošenje:

1. važeće vozačke dozvole, izdate u Republici Srbiji (nacionalna vozačka dozvola)
2. važeće lične karte ili putne isprave (pasoša)
3. 2 fotografije formata 35 mm x 45 mm
4. zahteva za izdavanje međunarodne vozačke dozvole (MVD) na obrascu propisanom od strane AMSS
5. dokaz (primerak uplatnice) o uplati  republičke administrativne takse u iznosu od 730.00 dinara.

 

Zeleni karton osiguranja

Nakon stupanja na snagu Multilateralnog sporazuma, dana 01.01.2012. godine, a čiji je potpisnik i Udruženje osiguravača Srbije, zemlje potpisnice sporazuma u kojima više nije obavezno posedovanje zelene karte su: Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (uklj. Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (uklj. Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island. Što se tiče Crne Gore, kao i do sada nije neophodan za putovanje na osnovu Sporazuma o međusobnom priznavanju polisa obaveznog osiguranja između Srbije i Crne Gore.

Posedovanje zelene karte obavezno je kada se ulazi na teritoriju: Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko. Izdaje je  osiguravajuće društvo kod kojeg je zaključeno obavezno osiguranje od auto-odgovornosti. Da bi se dobio ovaj dokument potrebno je poneti: polisu obaveznog osiguranja na uvid; saobraćajnu dozvolu. Zelena karta važi do isteka premije obaveznog osiguranja, a cena zelene karte u AMS Osiguranju je, od 01.07.2014, 2.000,00 dinara.

 

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija i služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila. Cena dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je 1.500,00 dinara i važi na rok do godinu dana (ne vezuje se za istek registracije).  Dokumenta potrebna za izdavanje: važeća lična karta vlasnika vozila; važeća putna isprava (pasoš) korisnika vozila; saobraćajna dozvola za vozilo. Obavezno je lično prisustvo vlasnika i korisnika vozila, a ako je vlasnik vozila pravno lice, umesto lične karte, prilaže se dopis na memorandumu, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom, kojim se korisnik vozila ovlašćuje da može da upravlja vozilom predmetnog vlasnika-pravnog lica, u inostranstvu.

              

Osim toga,  bez obzira na starost vozila pre puta treba proveriti u kakvom je stanju automobil naročito ukoliko se putuje na nešto dalju destinaciju i temperatura se približi 40 stepeni. Mnogo toga vozači mogu sami da provere, a neke od stvari koje neretko uzrokuju probleme su manjak vode i ulja. Poseta mehaničaru i provera kočnica obavezni su ako u skorije vreme nisu pregledane. Obratite pažnju i na klima uređaj u vozilu. 

Uz obaveznu opremu: rezervni točak, sigurnosni trougao, komplet za prvu pomoć, uže ili polugu za vuču, svetloodbojni prsluk, dobro je da u vozilu budu i: aparat za gašenje požara, nekoliko rezervnih osigurača, kolut izolir trake, baterijska lampa, rezervni ključevi od automobila (ne ostavljati ih u vozilu), ključ za rezervni točak, ispravna dizalica, žica, ključ za svećice, flaša vode. Preporučuje se i nešto od potrošnog materijala (kaiševi ventilatora i alternatora), kao i osnovni alat (ključevi, kombinovana klješta, odvijači, čekić i ispitna lampica).

 

                                                                                                                                                  Izvor:  www.amss.org.rs