Polje Leget

Polje Leget se nalazi kod sela Šašinci, na teritoriji opštine Sremska Mitrovica. Na ovom mestu sukobila se srpska Timočka divizija prvog poziva i austrougarska 29. divizija. Do sukoba je došlo 6. septembra 1914. godine, tokom Sremske ofanzive. U spomen na ovu bitku danas postoji znamenito mesto „Polje Leget“.


GALERIJA

Polje Leget
Polje Leget
Polje Leget
Polje Leget

Na jesen 1914. godine Vrhovna komanda srpske vojske donela je odluku da se preduzmu operacije preko graničnih reka Save i Drine u Srem i Bosnu. U duhu te odluke Timočka divizija prvog poziva izvršila je prelaz preko Save u Srem. Zbog nedovoljnog pontonskog materijala deo vojnika prebačen je na drugu obalu čamcima. Tamo su se sudarili sa daleko nadmoćnijim neprijateljem, koji ih je primorao na povlačenje u Mačvu. Za vreme povlačenja pukao je pontonski most, a kako mnogi vojnici nisu znali da plivaju, došlo je do paničnog bežanja i ogromnih gubitaka. Tokom ovih događaja je ranjeno, zarobljeno ili se utopilo oko 6 500 srpskih i oko 2 000 austro-ugarskih vojnika.

Ovo mesto su prvo obeležili Austrijanci jednim drvenim krstom na postolju od kamena, sa tekstom na nemačkom i srpskom jeziku u spomen vojnicima oba naroda. Sokolsko društvo Sremske Mitrovice je 1923. godine podiglo osam metara visok spomenik u obliku piramide na postolju. Sagrađen je od opeke i kamena a ukrašen reljefima. Iako je jedno vreme ovaj prostor bio zapušten, 2014. godine u okviru obeležavanja stogodišnjice bitke on je obnovljen, a u Muzeju Srema otvorena je izložba pod nazivom „Bitka na Legetu“.

 

Vladimir Lukić

dipl. Istoričar