Pećina kod Sove

Kanjon Lazareve reke predstavlja pravo prirodno bogatstvo istočne Srbije koje još uvek nije dovoljno ispitano. O tome govore i brojne pećine koje se nalaze iznad rečnog toka Lazareve reke. Jedna od njih je i Pećina kod Sove koja se nalazi sa desne strane pešačke staze koja vodi do pećine Vernjikice.


Spada u grupu suvih pećina sa veoma malo pećinskog nakita. Dnevno svetlo prodire u nju zahvaljujući širokom ulazu visine 4 m i otvoru sa leve strane prečnika 0,7 m. Glavni kanal je dug 16 m, a sporedni 13,7 m, što ukupno čini 29,7 m dužine.