Pavlovačko jezero (Jezero Kudoš)

Jezero Kudoš koje je poznatije kao Pavlovačko jezero nalazi se u Vojvodini, tačnije u Sremu, nedaleko od Rume, pored sela Pavlovac.


Spada u grupu veštačkih jezera, nastalo je pregrađivanjem Kudoškog kanala. Površina jezera iznosi 62,5 ha a dužina 1.700 m.

Pavlovačko jezero pogoduje sportskom ribolovu, od ribljih vrsta ovde se mogu naći som, šaran, smuđ i tolstolobik. Jezero je postalo prirodno stanište većem broju ptica.

U blizini ovog jezera nalazi se jezero i izletište Borkovac. Jezero poseduje ekološki Akva park, a ima i uređenu plažu.