Patrijaršijski dvor (Sremski Karlovci)

Patrijaršijski dvor se nalazi u Sremskim Karlovcima, sedištu istoimene opštine u Južnobačkom okrugu. Građen je u periodu od 1892. do 1895. godine za vreme mitropolita Georgija Brankovića. Sredstva su prikupljena zahvaljujuću fondu koji je još 1817. godine osnovao mitropolit Stefan Stratimirović. Projekat je izradio arhitekta Vladimir Nikolić dok su izvođači radova bili Peklo Beli i Karlo Lerer. 


Patrijaršijski dvor sagrađen je na mestu Pašinog konaka, dotadašnjeg sedišta Srpske pravloslavne crkve.

Zgrada ima osnovu ćiriličnog slova „Ш“ i građena je u kombinaciji baroknog i pseudorenesansnog stila. Na glavnoj fasadi istureni su bočni rizaliti naglašeni u visini prvog sprata pilastrima koji se u visini atike završavaju trougaonim timpanonima, dok je središnji rizalit naglašen sa tri prozora, terasom i ulazom ispred koga je stepenište. Iznad ulaza, na spratu se nalazi dvorska kapela, pokrivena poluloptastom kupolom sa lanternom na vrhu. Kapelu je oslikao Uroš Predić. Na krovu zdanja nalazi  se osmatračnica.

Veoma važan deo Patrijaršije jeste Riznica – muzej Srpske pravoslavne crkve, gde su smeštene ikone, portreti mitropolita i drugih crkvenih velikodostojnika, brojni umetnički materijal, biblioteka retkih i vrednih rukopisa, i stare štampane knjige. Sedište Srpske pravoslavne crkve je 1920. godine premešteno u Beograd, pa je danas Patrijaršija sedište episkopa sremskog, a ima i  status letnje rezidencije srpskog patrijarha.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar