Pašin konak

Godine 1765. po nalogu Raifa-bega Džinića, u današnjem centru Vranja, podignute su dve zgrade koje su primeri stare gradske balkanske kuće. U pitanju su selamluk i haremluk. 


GALERIJA

Pašin konak

Prva je služila za stanovanje paše i njegove pratnje a druga za stanovanje njegovih žena. Od pašinih potomaka zgradu je otkupio i poklonio gradu vladika Pajsije. Nakon izvršene rekonstrukcije, jedan deo pripao je Muzeju u Vranju a drugi je poslovni prostor. Vremenom muzej je prerastao u prostor kompleksnog tipa sa nekoliko zbirki, arheološkom, numizmatičkom, etnološkom, istorijskom i zbirkom savremenog slikarstva.

U Vranju je 2014. godine urađena rekonstrukcija Muzeja, najstarije zgrade poznate kao "Pašin konak" koja potiče iz 18. veka, a koja je pod zaštitom države.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar