Park šuma Ivlje

Zaštićeno prirodno dobro "Park šuma Ivlje" nalazi se na području jugozapadne Srbije, na planini Zlatar. Njegova površina je 78,16 ha i pripada opštini Nova Varoš.


Značajno je zbog toga što se na ovom prostoru nalazi  jedina zajednica belog bora i smrče na krečnjaku čija se starost procenjuje na preko  800 godina. Predeo je bogat sa čak 86 biljih vrsta i 17 vrsta ptica (beloglavi sup, crna žuna, crni kos, drozd pevač). U blizini parka nalaze se brojne crkve i manastiri, a planina Zlatar je ujedno i značajna turistička regija koja je proglašena za vazdušnu banju. Sama okolina planine bogata je prirodnim i kulturnim dobrima poput Klisure reke Uvac, Zlatarskom i Sjeničkom jezeru, manastira Mileševa.