Palić

Zaštićeno prirodno dobro Park prirode Palić nalazi se na severu Vojvodine nedaleko od srpsko-mađarske granice, na području opštine Subotica. Grad Subotica je udaljen od jezera 7 km, a u neposrednoj blizini jezera prolaze autoput Beograd - Budimpešta kao i železnička pruga Subotica - Horgoš - Segedin. Prirodno dobro je udaljeno od Novog Sada 110 km, a od Beograda 186 km.


Palićko jezero je najveće u nizu plitkih, manje ili više zaslanjenih jezera, koja su nastala na granici Subotičko-horgoške peščare i Bačkog lesnog platoa. Jezero je eolskog tipa, a nalazi se u dodirnoj zoni peščare i lesnog platoa. Lesne obale su strme, mestimično čak i vertikalne, dok je nekadašnja zamočvarena severna obala u potpunosti regulisana obaloutvrdama.

Vegetacija oko Palićkog jezera je ritska i slatinasta dok dominantne biljne vrste samog jezera su trska, rogoz i sito, kao i vodene cvetnice, na primer drezga i sočivica. Od drvenastih vrsta oko jezera se uglavnom mogu videti usamljena stabla bele vrbe i bele topole, a u široj okolini i mnogobrojne druge vrste kao što su jasen, bagrem, hrast i dr. uglavnom antropogenog porekla. Jezero i ostaci vlažnih staništa uz obalu omogućavaju opstanak brojnim zaštićenim vrstama vodozemaca, gmizavaca i sisara. Neke od vrsta koje su od međunarodnog značaja su barska kornjača (Emys orbicularis), vidra (Lutra lutra), panonski skakavac (Acrida ungarica) i još mnoge druge. Riblji fond jezera uglavnom čine predstavnici iz porodice šarana uz prisustvo grabljivica iz drugih porodica (štuka, smuđ, grgeč, som). Park prirode “Palić” se nalazi na istočnom evropskom migracionom putu ptica tako da ima veoma važnu ulogu za odmaranje, ishranu i zimovanje velikog broja ptica. Na njemu je registrovano 207 vrsta ptica, od kojih se 101 vrsta gnezdi. Glavno obeležje ornitofaune Palića su galebovi, posebno crnoglavi galeb (Larus melanocephalus). Pored galebova ovde su formirane i kolonije čaplji, a u tršćacima se gnezde brojne vrste plovki, gnjuraca i ptice pevačice.

Palićko jezero je zaživelo kao kupalište i odmaralište sredinom 19. veka, kada je puštena u promet pruga Subotica - Horgoš. Na širem prostoru Palića, izgrađen je čitav niz vila i letnjikovaca, koje doprinose ambijentalnoj osobenosti Palića. Pored njih izgrađene su i mnoge druge građevine, koje su danas bitan elemenat prepoznatljivosti Parka prirode Palić. Najznačajnija zdanja su: Vodotoranj, Velika terasa i Žensko kupalište.

Danas u turističko-rekreativnom delu Parka prirode Palić zastupljeni su kvalitetni smeštajni i ugostiteljski kapaciteti. Osnovne smeštajne kapacitete predstavljaju pre svega luksuzni hoteli, a pored njih tu su: odmarališta, vikendice, omladinsko naselje, privatni smeštaj i kamp. Od velikog broja ugostiteljskih objekata posebno se ističu restorani sa atraktivno uređenim enterijerom i naravno prepoznatljivom domaćom kuhinjom.

Na turističko-rekreativnom delu Parka prirode postoji duga tradicija sporta i rekreacije, tako da su zastupljeni rekreativni objekti. Zastupljena su tri fudbalska igrališta za veliki fudbal sa travnatom podlogom, šest odbojkaških igrališta sa asfaltnom podlogom, automatska kuglana, trim staza i nekoliko teniskih igrališta. Pored toga tu su naravno istočna i severna obala jezera prilagođene za rekreativno plivanje, čiji je kapacitet preko 2000 kupača, a takodje na samom jezeru su zastupljeni surfing i jedrenje. Jezero je posebno atraktivno za ljubitelje ptica, a za njih postoje organizovane ture posmatranja ptica sa stručnim vodičima.