Odmor ili zabava na vodi u čamcu ili na jedrenju

Veslanje

 • Pre nego što počnete da se bavite veslanjem kao sportom, morate postati iskusan plivač.
 • Uvek nosite prsluk za spasavanje i odeću koja odgovara vremenskim uslovima.
 • Veslajte uvek u društvu. Na brzim rekama ili na moru treba da vas prate bar dva čamca.
 • Pre nego što krenete na put, nekome u koga možete da se pouzdate recite kuda idete i koliko nameravate da ostanete.
 • Saznajte vremensku prognozu za kraj u koji idete i upoznajte se s uslovima koji tamo vladaju. Naučite šta da činite u slučaju prevrtanja. Na mirnim vodama bezbednije je držati se za prevrnut čamac koji pluta nego pokušati da se on ispravi. Na brzim, uzburkanim vodama udaljite se od čamca.

 

Na čamcu

 • Čamac mora biti opremljen klipcima na pramcu i na krmi, palubnim užadima, rašljama za vesla, kukama za vuču, odgovarajućm plutačama i rezervnim veslom iz dva dela pričvršćenim na krmenu palubu.
 • Nikad ne prevozite veći broj osoba od onog propisanog za vaš čamac.
 • Nikad ne menjajte mesta s drugima dok je čamac na otvorenoj vodi.
 • Držite se podalje od drugih čamaca.
 • Ne zaboravite da veliki čamci imaju manju sposobnost manevrisanja i da mali čamac može da ide po plićoj vodi nego veliki čamci.
 • Ne približavajte se ustavama.
 • Držite se podalje od čamaca sa veslima.
 • Veslači često teško mogu da primete mali čamac kao što je kanu.

 

Na jedrenju

Svaki član posade jedrilice mora da bude iskusan plivač i da nosi lični  prsluk za spasavanje. Upoznajte brod  podrobno, pohađanje kursa pri lokalnom nautičarskom klubu najbolji je način da steknete potrebno znanje o brodskoj opremi i upravljanju brodom. Ako to nije moguće, jedrite s nekim iskusnim kolegom sve dok se on ne uveri da ste sposobni da se otisnete sami. Mali čamac na jedra mora da pluta posle prevrtanja. Proverite da li ima pomoćno sredstvo za pokretanje - recimo vesla. Svaki brod bez obzira na veličinu, mora biti opremljen odgovarajućim svetlosnim raketama za dozivanje pomoći. Svaki motorni brod mora biti snabdeven aparatom za gašenje požara, a svaki član posade mora znati da rukuje njime.

Pre nego što isplovite saznajte najnoviju vremensku prognozu. Obavestite nekog na obali kuda idete i koliko nameravate da ostanete. Javite mu se po povratku. Nikad ne preopterećujte brod. Ako nosite gorivo, držite ga u bezbednoj posudi. U slučaju požara upravite brod prema vetru i upotrebite aparat za gašenje. Ako postoji opasnost od eksplozije, napustite brod što brže.

Svaka osoba na jedrilici treba da bude plivač i da nosi prsluk za spasavanje koji se lako navlači i udoban je za nošenje. Deca se moraju upoznati sa upotrebom prsluka. Potrebno je da brod ima aparat za gašenje i nekoliko lako dosupnih pojaseva za spasavanje. Takođe su potrebna naigaciona svetla. U brodovima zatvorenog tipa neophodno je obezbediti adekvatno provetravanje, a brodovi na motorni pogon moraju imati neku napravu za davanje zvučnih signala- na primer sirenu ili pištaljku.

Na brodu uvek treba da ima dovoljno tople odeće za celu posadu. Odeću držite u nepromočivim vrećama čvrsto pričvršćenim u unutrašnjosti broda. Nepričvršćena oprema predstavlja opasnost u slučaju udesa. Na brodu treba nositi patike koje ne klize na mokroj podlozi, a nikako gumene čizme. Nosite naočari za sunce dobrog kvaliteta da biste sprečili zamor očiju.


Odmor ili zabava na vodi u čamcu ili na jedrenju

 

Veslanje

 

 • Pre nego što počnete da se bavite veslanjem kao sportom, morate postati iskusan plivač.
 • Uvek nosite prsluk za spasavanje i odeću koja odgovara vremenskim uslovima.
 • Veslajte uvek u društvu. Na brzim rekama ili na moru treba da vas prate bar dva čamca.
 • Pre nego što krenete na put, nekome u koga možete da se pouzdate recite kuda idete i koliko nameravate da ostanete.
 • Saznajte vremensku prognozu za kraj u koji idete i upoznajte se s uslovima koji tamo vladaju. Naučite šta da činite u slučaju prevrtanja. Na mirnim vodama bezbednije je držati se za prevrnut čamac koji pluta nego pokušati da se on ispravi. Na brzim, uzburkanim vodama udaljite se od čamca.

 

Na čamcu

 

 • Čamac mora biti opremljen klipcima na pramcu i na krmi, palubnim uzadima, rašljama za vesla, kukama za vuču, odgovarajućm plutačama i rezervnim veslom iz dva dela pričvršćenim na krmenu palubu.
 • Nikad ne prevozite veći broj osoba od onog propisanog za vaš čamac.
 • Nikad ne menjajte mesta s drugima dok je čamac na otvorenoj vodi.
 • Držite se podalje od drugih čamaca.
 • Ne zaboravite da veliki čamci imaju manju sposobnost manevrisanja i da mali čamac može da ide po plićoj vodi nego veliki čamci.
 • Ne priblizavajte se ustavama.
 • Držite se podalje od čamaca sa veslima.
 • Veslači često teško mogu da primete mali čamac kao što je kanu.

 

Na jedrenju

 

Svaki član posade jedrilice mora da bude iskusan plivač i da nosi lični  prsluk za spasavanje. Upoznajte brod  podrobno, pohađanje  kursa pri lokalnom nautičarskom klubu najbolji je način da steknete potrebno znanje o brodskoj opremi  i upravljanju brodom. Ako to nije moguće, jedrite s nekim iskusnim kolegom sve dok se on ne uveri da ste sposobni da se otisnete sami. Mali čamac na jedra mora da pluta posle prevrtanja. Proverite da li ima pomoćno sredstvo za pokretanje - recimo vesla. Svaki brod bez obzira na veličinu, mora biti opremljen odgovarajućim svetlosnim raketama za dozivanje pomoći. Svaki motorni brod mora biti snabdeven aparatom za gašenje požara, a svaki član posade mora znati da rukuje njime.

 

Pre nego što isplovite saznajte najnoviju vremensku prognozu. Obavestite nekog na obali kuda idete i koliko nameravate da ostanete. Javite mu se po povratku. Nikad ne preopterećujte brod. Ako nosite gorivo, držite ga u bezbednoj posudi. U slučaju požara upravite brod prema vetru i upotrebite aparat za gašenje. Ako postoji opasnost od eksplozije, napustite brod što brže.

 

Svaka osoba na jedrilici treba da bude plivač i da nosi prsluk za spasavanje koji se lako navlači i udoban je za nošenje. Deca se moraju upoznati sa upotrebom prsluka. Potrebno je da brod ima aparat za gašenje i nekoliko lako dosupnih pojaseva za spasavanje. Takođe su potrebna naigaciona svetla. U brodovima zatvorenog tipa neophodno je obezbediti adekvatno provetravanje, a brodovi na motorni pogon moraju imati neku napravu za davanje zvučnih signala- na primer sirenu ili pištaljku.

 

Na brodu uvek treba da ima dovoljno tople odeće za celu posadu. Odeću držite u nepromočivim vrećama čvrsto pričvršćenim u unutrašnjosti broda. Nepričvršćena oprema predstavlja opasnost u slučaju udesa. Na brodu treba nositi patike koje ne klize na mokroj podlozi, a nikako gumene čizme. Nosite naočari za sunce dobrog kvaliteta da biste sprečili zamor očiju.