Od bajalica do bolnica

Tokom čitavog novog veka preovladavao je verski odnos prema bolesti kao pojavi, pa je i dalje smatrana božijom kaznom. Iako su postojale razlike prilikom lečenja siromašnog i bogatog, kao i seoskog i gradskog stanovništva, zajedničko mišljenje je da bolest nije problem pojedinca nego javna stvar.


GALERIJA

Od bajalica do bolnica
Od bajalica do bolnica
Od bajalica do bolnica
Od bajalica do bolnica
Od bajalica do bolnica

            Za izlečenje se i dalje najčešće obraćalo sveštenim licima koja su pokušavala da pomognu ljudima molitvama, verskim relikvijama i čudotvornim ikonama. Monasi su prilikom prikupljanja milostinje sa sobom nosili čestice moštiju i druge relikvije (naročito one iz Svete zemlje) pa ih je stanovništvo rado primalo u svoje domove. Te predmete je stanovništvo kupovalo i davalo priloge crkvi za zdravlje svoje porodice. Crkva je podsticala verovanja u čudotvorna isceljenja pa su mnogi vernici odlazili i u manastire po pomoć. Naročito veliki strah su izazivale duševne bolesti i opsednutost nečastivim duhovima. Pored ovih načina lečenja stanovništvo se za pomoć obraćala berberima koji su vršili brojne poduhvate pa su ih u narodu zvali i hirurzima – stavljanje pijavica, vađenje zuba, pravljenje melema, puštanje krvi, pa i amputacije. Ljudi su odlazili i kod bajalica, okretali se narodnim verovanjima i čudotvornim lekovima. Sujeverje je u Kneževini Srbiji kod seoskog stanovništva ostalo rasprostranjeno i tokom 19. veka uprkos brojnim merama svetovnih i crkvenih vlasti.

            Odnos prema bolesti i lečenje kod gradskog stanovništva u Osmanskom carstvu i Habzburškoj monarhiji menjao se početkom 18. veka. Bolest se postavlja kao problem koji se rešava stručnim putem pa se stanovništvo sve češće obraća apotekarima, berberima, vidarima i lekarima. Lečenje se još uvek odvija kod kuće jer bolnice i dalje imaju više socijalni nego medicinski karakter. Jedan od omiljenih načina lečenja Srba u dve carevine bilo je kupanje u toploj vodi, odnosno u banjama. Narodski temin za ova kupališta, od kojih su neka bila potpuno neuređena, bio je „ilidže“. Krajem 19. veka najpopoularnija banja u Srbiji postaje Vrnjačka Banja. Za siromašne i bolesne su postojale verosipovedne bolnice čiji je osnovni zadatak bio da izoluju inficirane i pomognu pri lečenju (one su uglavnom karakteristične za prostor Habzburške monarhije). Hatišerifom iz 1830. godine (kojim Srbija dobija autonomiju u odnosu na Osmansko carstvo) Kneževina Srbija dobija pravo da podiže bolnice i da organizuje zdravstvenu službu. Ipak, kako je u početku postojao manjak stručnog kadra ove usluge vršili su priučeni lekari i stranci.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar