Muzej u Bačkoj Palanci

Muzejska jedinica u Bačkoj Palanci osnovana je 1982. godine, da bi deset godina kasnije dobila i zvaničan naziv Muzej grada, a nešto kasnije i izložbeni prostor u zgradi bivše Građanske škole, gde se i danas nalazi. 


Muzejski fond od oko 8000 eksponata razvrstan je u paleontološku, arheološku, numizmatičku, etnološku istorijsku i likovnu zbirku. Izloženi su delovi skeleta nekadašnjih životinja sa prostora Vojvodine (školjki, praajkule, mamuta), kao i predmeti iz perioda praistorije, antike i srednjeg veka. Sastavni deo Muzeja jeste i stručna biblioteka.

 

Adresa: Trg bratstva i jedinstva 21, 21400 Bačka Palanka

Tel: 021/6045 933

E-mail: [email protected]