Masovna putovanja – kvantitet bitniji od kvaliteta

Što masovnija putovanja, niža cena, sumnjiviji kvalitet, mogućnosti za duboki doživljaj odredišta smanjene, a površna razgledanja sve učestalija.

Destinacije „izvikane“, gužve prevelike, vreme za sticanje istinskih iskustava koje samo određeno odredište može da obezbedi je svedeno na minimum jer nedostatak vremena ne obezbeđuje priliku za komunikaciju s lokalnim stanovništvom, kao ni priliku za istraživanje destinacije.


Popularni turistički aranžmani gledaju da obuhvate što više sadržaja da bi bili atraktivniji, a da cena ne bi bila previsoka, žrtvuje se kvalitet. Ili se obezbeđuje „previše“ slobodnog vremena na odredištu na kome putnik, koji prvi put dolazi, ne ume da se snađe, pa propusti i neke značajne sadržaje. Sve je više noćnih putovanja jer se tako obezbeđuje boravak i na daljim destinacijama, a cena paketa ne raste jer se noć provodi u autobusu a ne u smeštajnom objektu.

Problem se javlja kada se iz želje za masovnošću i što veći brojem putnika, kvalitet smanjuje.

Da bi obezbedila zainteresovanost ljudi za neku atraktivnu destinaciju, naročito za onu dalju, agencije će napraviti itinerer koji podrazumeva posetu privlačnim znamenitostima, ali da ljude ne bi odbila visokom cenom, sniziće je ali na račun kvaliteta aranžmana jer nije strano da se u svetu masovnog turizma više vodi računa o kvantitetu nego o kvalitetu.

Naravno, to nije slučaj kod svakog subjekta koji posluje u turizmu, ali kod onog ko je opredeljen za učešće u masovnom turizmu uglavnom jeste. Najisplatljiviji vid prevoza je autobuski, pa se u navedenom tipu itinerera najčešće on koristi, čak i za dalje destinacije. Što je dalje odredište, potrebno je provesti više vremena u autobusu; što se više vremena provede u autobusu, aranžman u svoju cenu uključuje i veći broj dana i uglavnom manji broj noćenja na odredištu, pa nam više nisu strani aranžmani sa npr. 5 dana i 2 noćenja, 6 dana i 3 noćenja, ili 3 dana bez noćenja (npr. polazak u popodnevnim ili večernjim časovima na odredište, ujutru dolazak na destinaciju, slobodno vreme za razgledanje i u popodnevnim ili večernjim satima polazak nazad, dolazak na početnu tačku u jutarnjim časovima; bez noćenja na odredištu, uz noćne vožnje).

Navedeni problem prisutan je u svim razdobljima godine, ali za vreme praznične euforije, naizraženiji je s obzirom da su tada ponuda i tražnja najveće, a noćna putovanja još učestalija.

 

Nataša Blagojević

dipl. turizmolog